image

Slévárna Kuřim a.s.

Přehledné vedení pracovních pozic a správa ISO dokumentů pro výrobce průmyslových odlitků

Výchozí problém

aneb co stálo u zrodu spolupráce

Slévárna Kuřim, a.s. je specialistou na výrobu složitých odlitků pro obráběcí stroje a další odvětví průmyslové výroby. Součástí kuřimského komplexu je i modelárna, díky které dokáže podnik rychle reagovat na nové zakázky.

Slévárna Kuřim sice používala SharePoint, ale kvůli zastaralé verzi docházelo k řadě problémů s kompatibilitou, což pro 119 uživatelů nebyl vyhovující stav. Systém neumožňoval přehlednou správu, distribuci a archiv interních dokumentů, které byly do té doby uloženy na různých počítačích. Firma si také přála přehled pracovních pozic v jednotlivých úsecích výroby a hierarchické uspořádání, ve kterém by se každý jednoduše zorientoval.

 

Řešení problému

aneb jak jsme vše napravili

Zastaralý SharePoint Foundation 2010 jsme převedli na novější verzi 2013. Do systému jsme následně vložili modul pro správu a distribuci ISO dokumentů. Mimo jiné jsme do SharePointu nahráli několik stovek směrnic, které jsme museli převést z formátu doc na docx, pro zajištění maximální kompatibility. Každá směrnice obsahuje název, číslo, stav, verzi či datum publikování.

 • Parametry směrnic mohou být upravovány pomocí jednoduchého editačního formuláře.
 • Uživatel vytvářející směrnici může určit schvalovatele a termín, do kdy má být směrnice schválena.

 • Směrnice jsou publikovány a přeposílány příslušným uživatelům formou úkolů s odkazem na dokument. V systému je možné zjistit, kdo a kdy se s ISO dokumentem seznámil. Vedoucí oddělení mají za úkol seznámit pracovníky nevyužívající počítač se směrnicí pomocí listinného formuláře, který je generován systémem.

Kromě práce s dokumenty jsme do systému přidali správu pozic, která je pro velkou firmu nezbytným prvkem zlepšující její chod a řízení zaměstnanců. Společně jsme uspořádali členění zaměstnanců v každém úseku a pracovníky jsme následně spárovali s Active Directory podle e-mailové adresy.

 • Pracovní pozice lze kdykoliv upravit.
 • Úseky je možné přehledně zobrazit na jednotlivé zaměstnance.

 • Přesun pracovníků mezi odděleními je hotový během pár kliknutí.


Použité moduly

aneb co může umět i váš intranet

 • Schvalování a správa interních dokumentů 
  Snadná správa, schvalování a archivace interních dokumentů
 • Organizační struktura
  Přehledné zobrazení firemní struktury

Použité technologie

aneb bez čeho se neobejdeme

 • MS SharePoint Foundation 2013

 • MS SQL server

Potřebujete podobné řešení?

Další reference