image

MEDIA AGE s.r.o.

Evidence práce zaměstnanců pro reklamní agenturu

Výchozí problém

aneb co stálo u zrodu spolupráce

MEDIA AGE s.r.o. je reklamní agentura, která svým klientům zprostředkovává především PR služby, ale také se stará o produkci, online a média.

Agentura nás oslovila z důvodu chybějící evidence práce firemních pracovníků. Společnost neměla kvůli množství zaměstnanců dostatečný přehled o jejich aktivitách spojených se zákazníky.

Řešení problému

aneb jak jsme vše napravili

Navrhli jsme CRM systém umožňující sledovat jednotlivé aktivity pracovníků. Každá činnost se zákazníkem je přenesena do přehledného výstupu pro management společnosti. Data jsou uchována v cloudovém prostředí, takže jsou dostupná odkudkoliv a kdykoliv.

  • Systém obsahuje seznam odpracovaných hodin každého zaměstnance. Ty jsou propojeny s daným úkolem, úkonem u zákazníka a jeho řešitelem. Nechybí v něm ani popis práce.
  • Informace je možné zobrazit i vizuálně a to například grafy, které ukazují počet firemních projektů a počet hodin, které zaměstnanci na daných projektech odpracovali. Data mohou být uložena v podobě dokumentů – například MS Word, Excel atd.


 

Použité technologie

aneb bez čeho se neobejdeme

  • Pinya CRM
  • MS SQL server

Potřebujete podobné řešení?

Další reference