image

ITW PRONOVIA, s. r. o.

Lepší interní komunikace pro výrobce průmyslových komponentů

Výchozí problém

aneb co stálo u zrodu spolupráce

ITW PRONOVIA, s. r. o. je dceřinou společností nadnárodní korporace Illinois Tool Works. Česká pobočka vyrábí komponenty pro automobilový průmysl a zaměstnává přes tisíc zaměstnanců.

Společnost neměla přes velký počet zaměstnanců vybudovaný žádný intranet, což zásadně komplikovalo výměnu informací. Potřebovala proto vytvořit interní síť, kam by mohli přistupovat všichni zaměstnanci pracující s počítačem.

Řešení problému

aneb jak jsme vše napravili

Na platformě MS SharePoint jsme vytvořili intranet, který odpovídá organizační struktuře firmy – je rozdělen do čtyř divizí. Splnili jsme přitom požadavek na co největší podobnost s firemním webem a na barevném rozlišení divizí. Proškolili jsme zaměstnance, kteří mají na starost obsah. O správu samotného systému se starají pracovníci IT oddělení.

 • Všechny dokumenty – smlouvy, směrnice, návody – jsou uloženy ve sdílené knihovně. Každá divize má ale přístup jen k těm, které souvisí s její agendou. Jakmile je vložen nový dokument, zodpovědní pracovníci jsou informováni e-mailovou notifikací, aby měli neustálý přehled.
 • Organizační strukturu lze zobrazit v grafické podobě. Součástí výpisu je seznam všech zaměstnanců včetně divize a střediska, ke kterému jsou přiřazeni. Údaje jsou přejímány z Active Directory, takže jsou vždy aktuální. Proto se výpis používá také jako telefonní seznam.
 • Lepší komunikaci pomáhá interní blogovací systém. Každý zaměstnanec hned po přihlášení ví, co je ve firmě nového. Vidí přitom jen ty aktuality, které se ho týkají – například o nástupu nových zaměstnanců. O nových příspěvcích jsou navíc zaměstnanci informováni e-mailem.


Použité moduly

aneb co může umět i váš intranet

 • Organizační struktura
  Přehledné zobrazení firemní struktury a její snadné prohledávání
 • Schvalování a správa interních dokumentů
  Snadná správa, schvalování a archivace interních dokumentů
 • Přehlednější intranet 
  Jednoduché sdílení interních aktualit a rychlý sběr zpětné vazby

Použité technologie

aneb bez čeho se neobejdeme

 • MS SharePoint Foundation
 • MS SQL server

Potřebujete podobné řešení?

Další reference