image

Eurovision, s. r. o.

Obchodní agenda poradenské společnosti na jednom místě

Výchozí problém

aneb co stálo u zrodu spolupráce

Eurovision, s. r. o. je česká společnost zaměřující se na poradenství v oblasti evropských dotací, výběrových řízení a na vzdělávání v těchto oblastech. Pro své klienty, kterými jsou obce, státní instituce, soukromé firmy a neziskovky, získala z dotačních a grantových programů téměř 30 miliard korun.

Když nás společnost oslovila, používala pro vedení obchodní agendy CRM řešení MS Dynamics. To ale přestalo vyhovovat specifickým firemním požadavkům. Společnost nechtěla interní procesy dělit mezi více systémů, takže se rozhodla kompletně přejít na platformu MS SharePoint.

Řešení problému

aneb jak jsme vše napravili

Vstupní analýza nám potvrdila, že s našimi moduly do puntíku splníme zadání: vytvořit intranet, který umožní přehlednou evidenci všech potřebných údajů a usnadní koordinaci projektů napříč firmou. Pro hladký přechod na nový systém jsme se ujali přesunutí stávajících dat a proškolili jsme zaměstnance, kteří nyní spravují systém sami. My nadále zajišťujeme bezvýpadkový provoz a vyšší uživatelskou podporu.

 • Všechny důležité informace – kontakty, zákaznické složky, projekty, aktivity, plány termínů, nabídky jsou přehledně evidovány a snadno dostupné na jednom místě. Dokončené zakázky se ukládají do archivu, ve kterém lze fulltextově vyhledávat.
 • Z praktických i bezpečnostních důvodů má každý přístup pouze k přiděleným obchodním případům. Supervizoři jsou navíc automaticky informováni o prováděných změnách
 • Rutinní procesy jsou automatizované. Z karty zakázky jsou účetnímu oddělení zasílány podklady k fakturaci a po přidání nového zákazníka do systému se spustí schvalovací workflow. CRM je navíc propojeno s MS Outlook.
 • Úkoly napříč firmou lze snadno a přehledně spravovat centrálně.
 • Vyhledávání zaměstnanců ulehčuje grafické znázornění organizační struktury s popisem jednotlivých pozic.


Použité moduly

aneb co může umět i váš intranet

 • Organizační struktura
  Přehledné zobrazení firemní struktury a její snadné prohledávání
 • Schvalování a správa interních dokumentů
  Snadná správa, schvalování a archivace interních dokumentů
 • Schvalování a správa smluv, faktur a korespondence
  Sjednocení postupů pro práci s listinami napříč společností
 • Firemní formuláře
  Zpřehledňuje práci s formuláři ve firmě a udržuje je aktuální
 • CRM pro SharePoint
  Přehledná správa obchodní případů od nabídky po předání díla
 • Centrální evidence úkolů
  Všechny úkoly včetně termínů pohromadě na jednom místě

Použité technologie

aneb bez čeho se neobejdeme

 • MS SharePoint 2013
 • MS SQL 

Potřebujete podobné řešení?

Další reference