image

Vylepšíme SharePoint Karlínské obchodní akademii a vyšší odborné škole ekonomické

  28. ledna 2019
  SharePoint

Tato střední škola společně s vyšší odbornou školou patří k vyhledávaným pražským vzdělávacím institucím. Studenti si mohou vybrat ze třech různých zaměření s možností pokračovat na VOŠ rozvíjející jejich poznání o firemní ekonomiku akcentující na praxi a angličtinu. Naším úkolem je školám vylepšit SharePoint, se kterým pracují zaměstnanci i studenti. Rozšíříme jej o další dvě funkcionality zrychlující vnitřní procesy.

Vylepšíme SharePoint Karlínské obchodní akademii a vyšší odborné škole ekonomické

Jako první rozšíříme školní intranet o správu a distribuci dokumentů. V modulu bude možné tvořit dokumenty a následně je zasílat ke schválení řediteli. Poté bude dokument v systému publikován. Veškeré dokumenty a nařízení ředitele poslané zaměstnancům budou vyžadovat jejich potvrzení se seznámením. Nedojde tak k tomu, že by zaměstnanci nevěděli o nejnovějších předpisech.


Druhým vylepšením bude modul pro žádosti a schvalování. S touto funkcionalitou budou zaměstnanci v prostředí intranetu rychle žádat o potřebné věci. Žádost se následně odešle k pověřené osobě, která ji schválí či zamítne. S modulem získají školy rychlejší schvalování žádostí s maximální přehledností.