image

Vylepšíme servis a evidenci zboží. Pracujeme na obchodním systému pro DELTA technologie

  6. prosince 2018
  Pinya CRM

DELTA Technologie servisuje různé druhy čističek odpadních vod. Společnost vysílá techniky do terénu, ale doposud neměla vytvořený obchodní systém, který by jí ulehčil evidenci zakázek a řízení techniků. Firmě jsme nabídli vytvoření obchodního CRM, které ji pomůže zrychlit obchodní i servisní procesy a sníží chybovost. Společnost tak ušetří čas a peníze.

Vylepšíme servis a evidenci zboží. Pracujeme na obchodním systému pro DELTA technologie

Firma nemá dostatečný přehled o svých technicích a jejich aktivitách spojených s prováděnými úkony. Domluvili jsme se na vytvoření obchodního CRM, se kterým bude společnost vědět, co se mezi zákazníky, servisními techniky a jejich nadřízenými děje. Dříve nebylo možné zjistit, kde se technici aktuálně nacházejí a jaké zboží předali zákazníkům. S naším obchodním systémem bude moci šéf servisu naplánovat každé skupině práci na týden dopředu a jednotlivé servisní zásahy s předaným zbožím uvidí v aktuálním přehledu.

Původně technici vyplňovali servisní listy v papírové podobě a docházelo k chybám. Nyní budou informace o servisu zapsané v elektronickém systému. Díky čtečce čárových kódů, která předaný předmět načte a převede do systému, dojde k zamezení fakturace jiného zboží, než které klient převzal. Všichni okamžitě uvidí, jaký materiál zůstal v autě a jaké zboží bylo předáno zákazníkovi.