image

Pražským školám jsme usnadnili proces přijímání zaměstnanců a schvalování žádostí

  31. května 2019
  SharePoint

Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická patří k vyhledávaným pražským vzdělávacím institucím, které si přály vylepšit SharePoint tak, aby mohly rychleji školit nové zaměstnance a seznamovat je s nařízeními ředitele školy. Důležitým prvkem intranetu je možnost podat žádost o školení s následným zajištěním zástupu učitele. Zároveň jsme vyvinuli modul pro žádosti o nové věci, jakou jsou učební pomůcky či jiné vybavení do tříd.

Pražským školám jsme usnadnili proces přijímání zaměstnanců a schvalování žádostí

Seznámit nové zaměstnance s chodem školy, předpisy a dalšími dokumenty je poměrně zdlouhavý proces, který není zcela záživný. Proto jsme při vylepšování školního intranetu o správu a distribuci nařízení ředitele školy cílili především na jednoduchost používání a rychlé zaškolení zaměstnanců. Jakmile nový učitel nastoupí do práce, v systému se mu vygenerují úkoly s odkazy na nařízení ředitele, se kterými se musí seznámit. Poté si kdokoliv z vedení může zobrazit stav splněných a nesplněných úkolů.

Velkým zlepšovákem, který jsme do intranetu nasadili, je modul pro žádosti a schvalování. Díky němu mohou zaměstnanci rychle žádat o potřebné věci. Žádost se následně odešle do procesu schvalování. Kromě žádostí o věci lze žádat o školení kantorů včetně jejich zástupu ve výuce. V tomto procesu jsme nastavili až 6 schvalovatelů, kteří se mění podle typu požadavku. Schvalovatelé mohou žádosti delegovat na někoho jiného.

S našimi moduly na míru šetří vedení pražských škol svůj čas i čas svých zaměstnanců. Školám ubylo papírování a část administrativy řeší v pohodlí online prostředí.