image

Pokračujeme ve spolupráci s Pražkou teplárenskou. Dodali jsme jí modul Datové schránky

  15. října 2018
  Vývoj software, SharePoint

Se společností Pražská teplárenská a.s. spolupracujeme už delší dobu. V minulosti jsme firmě vytvořili rozsáhlý intranet na platformě SharePoint, který o pár měsíců později chtěla rozšířit o nový modul – Datové schránky.

Pokračujeme ve spolupráci s Pražkou teplárenskou. Dodali jsme jí modul Datové schránky

Pražská teplárenská a.s. je největší teplárenská společnost v České republice. Má mnoho zaměstnanců a proto potřebuje fungující intranet. Ten jsme jí před několika měsíci dodali. V půlce října jsme firmě vytvořili další modul na míru.

Jedná se o Datové schránky, které díky námi přednastavenému workflow dokáží rozdělovat desítky datových zpráv denně na příslušná oddělení ve firmě. V nich putují až k finálnímu řešiteli. Modul je důležitým prvkem intranetu, protože firma musí komunikovat se státní správou, tak aby jí nehrozily sankce za prodlení. Naše řešení tuto komunikace maximálně ulehčuje a zrychluje.

Menu je přehledně rozčleněné do kategorií, ve kterých zaměstnanci mohou filtrovat jednotlivé zprávy. Stažené zprávy se přiřadí skupině Operátor, která má definované správce. Ti následně datové zprávy přeposílají na příslušná oddělení. V nich je definovaná skupina zpracovatelů, kteří provedou další krok a požadavek či datovou zprávu předají řešiteli.