image

Modul 07

Zabezpečený archiv smluv a dokumentů

Zpřístupněte citlivé dokumenty jen povolaným a zabraňte jejich úniku

Modul pro Microsoft SharePoint, se kterým získáte kontrolu nad tím, kdo a jak manipuluje s vašimi citlivými dokumenty. Zamezuje totiž čtení, kopírování, tisku a odeslání e-mailem neoprávněnými osobami. Všechny důležité smlouvy a další listiny tak můžete snadno uchovávat v elektronické podobě a mít jistotu, že k nim mají přístup jen pověření zaměstnanci.

 • U každé smlouvy snadno zjistíte, kdo ji podepsal
 • Systém automaticky upozorňuje na smlouvy, kterým brzy vyprší platnost
 • Získáte jistotu, že se k citlivým informacím dostanou jen pověření pracovníci
 • Všechny důležité dokumenty budete mít digitalizované ve formátu PDF
 • Podporované jazyky: čeština, slovenština, angličtina, polština, maďarština, slovinština

Fungování modulu a hlavní funkce

 Konfigurace oprávnění v modulu Zabezpečený archiv smluv a dokumentů

Zabezpečení dokumentů před neoprávněnou manipulací 

U každého dokumentu můžete jednotlivým zaměstnancům detailně nastavit přístupová práva. Nejnižším stupněm přístupu je pouhé čtení – mezi další typy patří oprávnění dokument duplikovat, odeslat e-mailem, vytisknout, stáhnout, kopírovat nebo upravovat jeho části.

 Zabezpečení PDF knihovny dvojí úrovní hesel

Omezení přístupu dvojím zaheslováním

Dalším způsobem omezení přístupu k dokumentům je pomocí dvojího zaheslování. Soubor je pak chráněn heslem pro čtenáře, jehož možnosti práce s dokumentem jsou omezené. Dále pak heslem pro autora, který má plný přístup. Celý dokument lze také uzamknout a zamezit tak jakýmkoliv dalším úpravám. Samozřejmostí pak je možnost vložení libovolného vodoznaku.


Další funkce

 • V archivu lze fulltextově vyhledávat
 • Dokumenty je možné členit dle organizační struktury
 • Lze exportovat přehled práce s archivem
 • Nahrávat dokumenty lze přímo ze skeneru

Kompatibilita

 • Sharepoint 2013 Foundation
 • Sharepoint 2013 server
 • Sharepoint 2016
 • Sharepoint Online