image

Modul 15

Tvorba Workflow

Vymodelujte si pracovní postupy k obrazu svému. Stačí pár kliknutí

Modul pro Microsoft SharePoint, který vám umožní rozšiřovat intranet o vlastní pracovní postupy, aniž byste museli cokoliv programovat. Vše snadno naklikáte v přehledném grafickém rozhraní. Vytvořit nový nebo upravit stávající proces zvládnete sami a ušetříte tak čas a peníze, který byste ztratili úkolováním programátora.

  • Snadno a rychle vytvoříte nový nebo upravíte stávající proces
  • Ušetříte čas i peníze, protože nemusíte úkolovat programátory
  • Modelování vám usnadní předpřipravené šablony

Fungování modulu a hlavní funkce

Plánování procesu

 Workflow nástup nového zaměstnance

Proces můžete detailně rozplánovat do jednotlivých kroků, které se mohou opakovat do doby, než bude splněna předem definovaná podmínky. Například faktura se může vracet k přepracování a kontrole, dokud finální podobu neschválí nadřízený.

Automatické notifikace

Součástí jakéhokoliv kroku workflow mohou být také e-mailové či SMS notifikace s libovolným obsahem, které jsou rozesílány po splnění nadefinovaných podmínek.

 SharePoint a Workflow

Automatické úkolování

Modul umožňuje nadefinovat úkoly, které jsou následně automaticky zadávány vybraným pracovníkům – zaměstnancům i externistům. Volitelně může být jejich zadání podmíněno uplynutím stanovené doby od určité události. 

Předdefinované šablony 

Pro zjednodušení práce a rychlejší nasazení procesů do praxe jsou součástí modulu základní šablony, které automatizují procesy spjaté se správou interních dokumentů a firemních záznamů, jako je například schvalování smluv, faktur, korespondence atp.


Další funkce

  • K procesům lze přidávat poznámky
  • Proces je možné vytisknout v podobě diagramu

Kompatibilita

  • Sharepoint 2013 Foundation
  • Sharepoint 2013 server
  • Sharepoint 2016
  • Sharepoint Online