image

Modul 09

Synchronizace s Active Directory

Zautomatizujte práci s daty z Active Directory. Ušetříte čas a peníze 

Modul pro Microsoft SharePoint, který vám ušetří čas, peníze a chyby z nepozornosti. Umožní totiž převzít data o uživatelských účtech z Active Directory a vložit je do intranetu bez nutnosti placené verze SharePointu.

  • Úspora finančních prostředků – nemusíte pořizovat placený SharePoint
  • Úspora času – správce intranetu nemusí vytvářet uživatele ručně
  • Menší chybovost – není potřeba vyplňovat stejné informace na dvou místech

Fungování modulu a hlavní funkce

Stačí nainstalovat, zbytek funguje automaticky

Modul stačí nainstalovat a nakonfigurovat, dále už funguje bezúdržbově. Synchronizace se spouští automaticky a odehrává se na pozadí, aniž by zpomalovala chod intranetu nebo nutila uživatele čekat na její dokončení. Aktualizovat data lze v libovolné frekvenci, třeba i několikrát denně.

Automatické vytvoření přístupu do intranetu

Zaměstnanci získají přístup do SharePoint intranetu automaticky, protože modul všechna potřebná data převezme z Active Directory. Správce intranetu tak ušetří čas, který by jinak věnoval ručnímu vytváření intranetových profilů a jejich aktualizaci.

Import veškerých informací o uživateli

Modul přejímá z Active Directory veškeré informace o uživateli (telefon, e-mail, oddělení, divize, společnost atd.) a importuje je k jeho intranetovému účtu.

  Organizační strukturu společnosti lze synchronizovat s Active Directory

Import organizační struktury

Modul využívá informaci o nadřízeném uvedenou v Active Directory k automatickému zařazení zaměstnance do organizační struktury společnosti, kterou takto překlápí do prostředí intranetu.


Kompatibilita

  • Sharepoint 2013 Foundation
  • Sharepoint 2013 server
  • Sharepoint 2016
  • Sharepoint Online