image

Modul 04

Správa, distribuce a archiv interních dokumentů

Zdokonalte interní komunikaci a zlepšíte výkon celé firmy

Modul pro Microsoft SharePoint, který zlepší informovanost zaměstnanců díky efektivní distribuci nařízení, směrnic a dalších interních dokumentů. Navíc usnadní jejich vytváření, schvalování a archivaci v elektronické podobě. 

 • Získáte jistotu, že jsou všichni zaměstnanci (i bez PC) obeznámeni s důležitými dokumenty
 • Snadno ověříte, zda zaměstnanec obsah dokumentů pochopil
 • U každého dokumentu jednoduše zjistíte, kdo a jak jej upravoval
 • Vhodné pro směrnice, nařízení, firemní formuláře a další interní dokumenty

Fungování modulu a hlavní funkce

 Vytvoření nové směrnice v modulu Správa, distribuce a archiv interních dokumentů

I pro zaměstnance bez počítače

K interním dokumentům mají zajištěn přístup i zaměstnanci, kteří nepracují s počítačem. Zároveň s uložením dokumentu v elektronické podobě je totiž vygenerována tisková verze, kterou si pracovník bez přístupu k počítači přečte a porozumění obsahu potvrdí podpisem. Dokument pak stačí naskenovat a vložit do systému.

Automatická distribuce změn

Dokumenty lze průběžně měnit a upravovat. S každou změnou je upravená verze automaticky rozeslána všem zaměstnancům.

 Přiřazení skupin uživatelů, tzv. kloubouků ke směrnicím

Povinné zasílání k oponentuře

Když je vytvořen nový nebo upraven již existující dokument, nadřízený je vyzván k oponentuře. Dokument může schválit bez připomínek, upravit jej nebo připojit poznámky s připomínkami. Upravená verze je poté předána zpět autorovi.


Další funkce

 • Interní dokumenty jsou pro přehlednost automaticky číslovány
 • Předávací protokoly pro zaměstnance bez PC jsou generovány automaticky
 • U dokumentů je automaticky evidován datum poslední úpravy

Kompatibilita

 • Sharepoint 2013 Foundation
 • Sharepoint 2013 server
 • Sharepoint 2016
 • Sharepoint Online