image

Modul 13

Řízená dokumentace ISO

Certifikovaná dokumentace, která se obejde bez papíru

Balíček modulů pro Microsoft SharePoint, který vám výrazně usnadní zavedení systému dokumentace ISO 9001 do celé společnosti. Zdlouhavé papírování nahradí digitální správou, takže veškerou administrativu vyřešíte pohodlně z prostředí intranetu.

Každý vytvořený nebo nahraný dokument je automaticky zaslán nadřízenému k oponentuře, čímž se urychluje schvalovací proces. Jakmile nadřízený dokument schválí, nebo jej doplní o připomínky, je vrácen zpět autorovi a následně publikován. V dokumentech lze navíc fulltextově vyhledávat napříč moduly.

  • Díky digitalizaci zrychlíte schvalovací proces
  • Už nikdy neztratíte žádný dokument
  • Systém vás automaticky upozorní na vypršení platnosti důležitých dokumentů
  • Zbavíte se povinnosti tisknout každý dokument a archivovat jej v papírové podobě
  • Konečná cena balíčku je nižší než při nákupu každého modulu zvlášť

7 modulů pro bezproblémové zavedení certifikace ISO 9001

Správa požadavků a návrhů od zaměstnanců

Modul automatizuje elektronickou evidenci návrhů zaměstnanců a usnadňuje jejich projednávání a řešení.

Správa pracovních pozic

Modul usnadňuje zařazování zaměstnanců k pracovním pozicím, pomáhá s tvorbou organizační struktury a celkově zjednodušuje správu pracovních pozic ve firmě.

Správa, distribuce a archiv interních dokumentů

Modul usnadňuje vytváření, správu a archivaci interních dokumentů a zavádí jednotný pracovní postup pro jejich vytváření, schvalování a distribuci.

 Zabezpečená dokumentace – nová položka

Firemní formuláře

Modul umožňuje vytvářet formulářové dokumenty, usnadňuje distribuci a zajišťuje jejich automatickou aktualizaci.

Zabezpečený archiv smluv a dokumentů

Modul slouží k vytvoření zabezpečené knihovny důležitých dokumentů, jako jsou smlouvy a další listiny s citlivými údaji. 

Organizační struktura firmy

Modul umožňuje přehledně zobrazit organizační strukturu uvnitř společnosti a zjednodušuje vyhledávání zaměstnanců.

Schvalování a správa smluv, faktur a korespondence

Modul sjednocuje postupy pro práci se smlouvami, fakturami a papírovou či elektronickou korespondencí napříč společností.

 


Kompatibilita

  • Sharepoint 2013 Foundation
  • Sharepoint 2013 server
  • Sharepoint 2016
  • Sharepoint Online