image

Modul 10

Organizační struktura firmy

Když máte firmu jako na dlani, vyznat se v její struktuře je hračka

Modul pro Microsoft SharePoint, který zjednoduší evidenci a vyhledávání zaměstnanců uvnitř firmy. Umožňuje totiž zobrazit organizační strukturu v podobě přehledného schématu a jednoduše vyhledávat zaměstnance dle jména, pozice, oddělení či divize. Společnosti s dceřinými pobočkami mohou navíc schéma omezit tak, aby zobrazovalo pouze strukturu dané pobočky.

 • Vždy jednoduše vyhledáte zodpovědného zaměstnance
 • U každého zaměstnance snadno dohledáte nadřízeného
 • Umožníte zaměstnancům ve firmě jednoduše navázat spolupráci

TIP: Pro správnou funkčnost modulu musí být zaměstnanci napojeni do domény nebo registrováni do SharePointu. Tvorbu organizační struktury výrazně usnadní modul Správa pracovních pozic


Fungování modulu a hlavní funkce

 Organizační struktura – detail zaměstnance – výročí a nepřítomnost

Grafické zobrazení

Celá organizační struktura, včetně vzájemných vazeb jednotlivých organizačních jednotek, je převedena do přehledného schématu, jehož vzhled lze plně přizpůsobit firemní identitě. Grafické znázornění pak usnadňuje vyhledávání konkrétních pracovníků, zejména odpovědných zaměstnanců a manažerů.

 Organizační struktura společnosti

Možnosti zobrazení struktury

Na výběr jsou tři typy zobrazení struktury:

 • stromová, která zpřehledňuje hierarchii;
 • síťová, která dává vyniknout vzájemným vazbám;
 • jednoduchá, bez grafiky.
 Organizační struktura – detail zaměstnance – přidělené prostředky

Archivace předchozích verzí

S každou změnou je původní podoba struktury uložena do archivu. Díky tomu lze sledovat její vývoj a snadno zpětně dohledat pracovníka, který z firmy již odešel.


Další funkce

 • Schéma lze zobrazit v kterékoliv části intranetu
 • Lze používat jako pouhý vyhledávač zaměstnanců, který nevykresluje strukturu
 • Rozsah schématu je možné omezit pouze na konkrétní úsek ve firmě
 • K položkám ve struktuře lze přiřadit fotografie
 • Možnost povolit/zakázat lupu
 • Automaticky se generuje verze pro tisk

Kompatibilita

 • Sharepoint 2013 Foundation
 • Sharepoint 2013 server
 • Sharepoint 2016
 • Sharepoint Online