image

Modul 11

Helpdesk

Zlepšete fungování podpory. Získáte spokojenější zákazníky

Modul pro Microsoft SharePoint, který zefektivní fungování vaší zákaznické podpory a přispěje tak k lepším výsledkům firmy. Pečovat o spokojenost stávajícího zákazníka je totiž levnější než si získat přízeň nového.

 • Všechny požadavky budou shromažďovány na jednom místě
 • Každý pracovník vidí jen požadavky určené jemu, takže zůstává soustředěný
 • Díky rovnoměrné distribuci nedochází k přehlcení zaměstnanců
 • Lepší distribuce požadavků snižuje dobu jejich vyřízení

Fungování modulu a hlavní funkce

 Helpdesk – komunikace formou blogu

Automatická distribuce požadavků

Požadavky jsou hned po jejich přijetí filtrovány a systém je automaticky přiřazuje jednotlivým pracovníkům dle předem definovaných kritérií. Tím napomáhá hladkému fungování podpory. Přehlcení zaměstnanců zabraňuje víceúrovňová předávací workflow, která požadavky třídí podle stupně obtížnosti a také možnost specifikovat maximální počet požadavků na jednoho pracovníka.

 Helpdesk – přehled ticketů

Vlastní akce

Modul také umožňuje vytvářet vlastní akce, které se provedou až při splnění předem definovaných podmínek. Pokud například některý požadavek není automaticky přiřazen žádnému zaměstnanci, akcí může být jeho rozeslání e-mailem všem pracovníkům podpory.


Další funkce

 • Odpovídat lze přímo ze SharePoint nebo skrze Microsoft Outlook
 • K požadavku může zákazník připojit přílohu
 • Snadné a přehledné reportování výkonu technické podpory

Kompatibilita

 • Sharepoint 2013 Foundation
 • Sharepoint 2013 server
 • Sharepoint 2016
 • Sharepoint Online