image

Modul 17

Datové schránky

Zrychlete komunikaci s úřady. Vyhnete se pokutám

Modul pro Microsoft SharePoint, který vám usnadní komunikaci se státní správou – vždy tak dodržíte stanovené termíny. Vyhnete se sankcím a díky přednastaveným postupům se datové zprávy vždy přepošlou kompetentnímu řešiteli. 

 • Rychlá komunikace mezi vaší firmou a státními institucemi
 • Datové zprávy jsou tříděny a rozesílány pouze pověřeným osobám
 • Ušetříte náklady díky včasnému vyřízení požadavků

Fungování modulu a hlavní funkce

Přednastavené workflow

 Modul Datové schránky – úvodní stránka

Pro maximální plynulost celého procesu je důležité správné nastavení pracovních postupů. Stažené zprávy jsou přiřazeny skupině operátor, která má definované osoby. Ty následně zkontrolují hlavičku zpráv a obsah dokumentů. Podle obsahu přiřadí přijaté zprávy konkrétním zpracovatelům z příslušných oddělení. V tomto momentě se v systému vytvoří úkoly, které musí určení zpracovatelé splnit.  Ti následně úkol prostudují a podle příslušných kompetencí jej zadají nejvhodnějšímu řešiteli. Díky jasně definovaným pracovním postupům nedochází k chaotickému řešení úkolů.

E-mailová upozornění

Včasné vyřízení zpráv a dodržení stanovených termínů je nutností. Pokud firma nevyřeší požadavek do stanoveného dne, dostane finanční pokutu. Proto jsou v systému vytvořeny další ochranná opatření. Zpracovatelé a řešitelé požadavků si mohou nastavit automatická emailová upozornění, aby na nic nezapomněli.

Fulltextové vyhledávání

V celém systému lze fulltextově vyhledávat, což urychluje a usnadňuje hledání konkrétních zpráv a jejich řešitelů.


Další funkce

 • Modul obsahuje archiv zpráv, který je filtrován podle úseků
 • Menu je rozčleněno do přehledných kategorií
 • Jednotlivé zprávy může kdokoliv upravovat podle nastavených oprávnění
 • Datum poslední úpravy i změny pracovního postupu jsou automaticky evidovány

Kompatibilita

 • Sharepoint 2013 Foundation
 • Sharepoint 2013 server
 • Sharepoint 2016
 • Sharepoint Online