image

Modul 14

CRM pro SharePoint

Zvyšte výkon obchodního týmu díky automatizaci interních procesů

Modul pro Microsoft SharePoint, který zlepší výkon vašeho obchodního týmu díky automatizaci interních procesů. Umožňuje přehledně spravovat jednotlivé obchodní případy od vytvoření nabídky přes schválení smlouvy až po předání díla. Zůstanete tak v kontaktu se všemi zákazníky i v poprodejní fázi.

  • Obchodní tým bude mít všechny důležité informace na jednom místě
  • Zaměstnanci budou tvořit nabídky snáze a rychleji
  • Obchodníci nezapomenou na žádný důležitý termín nebo potenciálního klienta
  • Automatizace urychlí proces fakturace, čímž zrychlí také firemní cashflow

Fungování modulu a hlavní funkce

 CRM – obchodní nabídka

Databáze klientů a potenciálních zájemců

Ke každému zákazníkovi je přiřazena karta, která obsahuje kontaktní informace na všechny relevantní osoby na straně klienta, kompletní historii dřívějších obchodů a archiv všech souvisejících smluv, e-mailových zpráv a zápisů z telefonických či osobních jednání.

Obchodní případy

Jednotlivé nabídky jsou v systému vedeny v podobě obchodních případů, ke kterým lze přiřazovat úkoly, termíny a další podrobnosti včetně veškeré potřebné dokumentace. Shromážděním všech důležitých informací na jedno místo mají obchodníci neustálý přehled o stavu daného případu a díky tomu jednají efektivněji a s lepšími výsledky. 

Automatické workflow

Řadu akcí je možné nadefinovat a následně zautomatizovat. Lze například automaticky vypočítávat termíny a přiřazovat k nim předpřipravené úkoly či jiné aktivity, které jsou jednotlivým obchodním zástupcům přidělovány podle nastavených kritérií. 

Nabídky a databáze cen

Pro jednodušší práci s nabídkami můžete vytvořit databázi cen.  Každému zákazníkovi určit vlastní ceník nebo hladinu cen a vkládat takto vytvořené ceníky jako sestavy. Evidence nabídek navíc umožňuje vykreslit plánované prodeje v závislosti na stavu jednotlivých obchodních případů.

 CRM – obchodní případ, editace s žádostí o oponenturu kolegů

Fakturace

Modul shromažďuje fakturační podklady na jedno místo. Usnadňuje tak práci finančnímu oddělení, které má veškeré potřebné informace neustále při ruce, včetně seznamu vystavených faktur a výši fakturovaných částek. 

Povinné zaslání k oponentuře

Při vytvoření nabídky, smlouvy či faktury je nadřízený vyzván k oponentuře. Událost může rovnou schválit nebo připojit poznámky s připomínkami a poslat zpět autorovi.


Další funkce

  • Lze napojit na Money S5 a Helios
  • V nabídkách lze fulltextově vyhledávat

Kompatibilita

  • Sharepoint 2013 Foundation
  • Sharepoint 2013 server
  • Sharepoint 2016
  • Sharepoint Online