image

Co umíme:

Správu zaměstnanců

Když máte firmu jako na dlani, vyznat se v její struktuře a procesech je hračka

S více zaměstnanci ve firmě dochází k jejich pracné evidenci, školení, správě pracovních pozic a schvalování nejrůznějších návrhů. S tímto nástrojem získáte komplexní přehled vašich zaměstnanců. Během sekundy zobrazíte organizační strukturu společnosti rozčleněnou na jednotlivé divize a pracovníky. Přesně definovanou náplní každého zaměstnance vnesete pořádek do své firmy.

  • Vždy budete vědět, kdo vykonává jakou pozici
  • Usnadníte zaškolení nových pracovníků
  • Evidence návrhů zaměstnanců přinese do firmy inovace

Fungování modulu a hlavní funkce

Efektivní a rychlé školení

Každá pracovní pozice má jeden či více dokumentů v systému, ve kterých je detailně popsána její náplň. S ní se musí každý zaměstnanec při nástupu seznámit. Od začátku přesně ví, co se po něm chce. Vy získáte efektivně proškolené zaměstnance a spokojené vedoucí oddělení.

  Organizační strukturu společnosti lze synchronizovat s Active Directory

Přehledné grafické zobrazení

S grafickým zobrazením nahlédnete na propracovanou organizační strukturu společnosti včetně vzájemných vazeb jednotlivých jednotek.

  Vytvoření nového návrhu v modulu Správa požadavků a návrhů od zaměstnanců

Sběr nápadů a podnětů

Nezahálejte a inovujte – nechte se inspirovat nápady zaměstnanců. Systém dokáže vytěžit z kreativity pracovníků maximum. Automatizovaná evidence návrhů zrychluje schvalovací proces a zajišťuje, aby se každému nápadu dostalo stejné pozornosti. S modulem také zjednodušíte interní nákupy. Zaměstnanci v prostředí intranetu zažádají například o nový mobil a vám se žádost okamžitě pošle.


Další funkce

  • Schéma organizační struktury lze omezit pouze na konkrétní firemní úsek
  • Všechny pracovní pozice jsou archivovány a lze prohlížet jejich historii
  • K návrhům od zaměstnanců lze přikládat přílohy

Možná technická provedení

MS SharePoint / ERP nadstavba

Platformu implementace volíme, jakmile zjistíme zákazníkovy potřeby a kompatibilitu jeho infrastruktury.


Zaujal vás tento modul?

a domluvíme se