image

Co umíme:

Řízení zakázek

Šetřete čas jednoduchou správou zakázek

Dejte evidenci zákazníků, smluv a dokumentů řád. Získáte přehled nad každou zakázkou s podrobným výpisem informací o odpovědné osobě, řešiteli atd. Díky automatizaci přeposílání údajů na finanční oddělení nemusíte nic řešit. O včasné vystavení nebo zaplacení faktur je vždy postaráno.


Fungování modulu a hlavní funkce

  Detail zakázky

Dodržování termínů zakázek

Klíčem ke spokojenosti klienta je dodržování stanovených termínů zakázek. S modulem budete mít přehled o veškerých projektech, které jsou rozpracované nebo se blíží k datu vyhotovení. Navíc si každou zakázku přehledně rozbalíte na podrobné segmenty. Zjistíte například, kdo zakázku vede, jaké má řešitele atd.

Přehledná evidence odpracovaného času

Odpracovaný čas každého zaměstnance si zobrazíte buď celkově za každý den, týden nebo měsíc. Možností je i podrobné rozepsání doby strávené na různých zakázkách. Budete tak mít přehled kdo a jak dlouho na daném úkolu pracoval.

  Detail fakturace

Automatizace fakturace

Na základně odpracovaných hodin u každé zakázky lze vygenerovat faktura, která se následně automaticky pošle na finanční oddělení, kde ji dále zpracují a zašlou k proplacení.


Možné technické provedení

ERP nadstavba


Zaujal vás tento modul?

a domluvíme se