image

Co umíme:

Helpdesk

Zlepšete péči o své zákazníky. Získejte fungující podporu

Helpdesk zefektivní fungování vaší zákaznické podpory a přispěje tak k lepším výsledkům firmy. Pečovat o spokojenost stávajícího zákazníka je totiž levnější než si získat přízeň nového. Navíc máte větší šanci, že vás spokojený klient doporučí někomu dalšímu.

  • Všechny požadavky budou shromažďovány na jednom místě
  • Každý pracovník vidí jen požadavky určené jemu, takže zůstává soustředěný
  • Díky rovnoměrné distribuci nedochází k přehlcení zaměstnanců
  • Lepší distribuce požadavků snižuje dobu jejich vyřízení

Fungování modulu a hlavní funkce

 Helpdesk – komunikace formou blogu

Automatická distribuce požadavků

Požadavky jsou hned po jejich přijetí filtrovány a systém je automaticky přiřazuje jednotlivým pracovníkům dle předem definovaných kritérií. Tím napomáhá hladkému fungování podpory. Přehlcení zaměstnanců zabraňuje víceúrovňové předávací workflow, které požadavky třídí podle stupně obtížnosti, a také možnost specifikovat maximální počet požadavků na jednoho pracovníka.

 Helpdesk – přehled ticketů

Nastavení vlastních akcí

Nestane se, že by požadavek zůstal bez povšimnutí. Modul totiž umožňuje vytvářet vlastní akce, které se provedou až při splnění předem definovaných podmínek. Pokud například některý požadavek není automaticky přiřazen žádnému zaměstnanci, akcí může být jeho rozeslání e-mailem všem pracovníkům podpory.

Propojení s MS Outlook

Pro některé uživatele je pohodlnější využívat Outlook, který dobře znají. Požadavky mohou jeho prostřednictvím rychle zadávat, přičemž konverzace probíhá formou odpovědí z programu.


Další funkce

  • Odpovídat lze přímo ze SharePoint nebo skrze Microsoft Outlook
  • K požadavku může zákazník připojit přílohu
  • Snadné a přehledné reportování výkonu technické podpory

Možná technická provedení

MS SharePoint / ERP nadstavba

Platformu implementace volíme, jakmile zjistíme zákazníkovy potřeby a kompatibilitu jeho infrastruktury.


Zaujal vás tento modul?

a domluvíme se