image

Co umíme:

CRM pro SharePoint

Zvyšte výkon obchodního týmu díky automatizaci interních procesů

Modul pro Microsoft SharePoint, který umožňuje přehledně spravovat jednotlivé obchodní případy – od vytvoření nabídky přes schválení smlouvy až po předání díla. Zůstanete tak v kontaktu se všemi zákazníky i v poprodejní fázi.

  • Obchodní tým bude mít všechny důležité informace na jednom místě
  • Zaměstnanci budou tvořit nabídky snáze a rychleji
  • Obchodníci nezapomenou na žádný důležitý termín nebo potenciálního klienta
  • Automatizace urychlí proces fakturace, čímž zrychlí také firemní cashflow

Fungování modulu a hlavní funkce

 CRM – obchodní nabídka

Databáze klientů a potenciálních zájemců

Ke každému zákazníkovi je přiřazena karta, která obsahuje kontaktní informace na všechny relevantní osoby, kompletní historii dřívějších obchodů, archiv všech souvisejících smluv, e-mailových zpráv a zápisů z telefonických či osobních jednání.

Obchodní případy

Jednotlivé nabídky jsou v systému vedeny v podobě obchodních případů, ke kterým lze přiřazovat úkoly, termíny a další podrobnosti včetně veškeré dokumentace. Shromážděním všech důležitých informací na jedno místo mají obchodníci neustálý přehled o stavu daného případu a díky tomu jednají efektivněji a s lepšími výsledky.

Automatické workflow

Řadu akcí je možné nadefinovat a následně zautomatizovat. Lze například automaticky vypočítávat termíny a přiřazovat k nim předpřipravené úkoly či jiné aktivity, které jsou jednotlivým obchodním zástupcům přidělovány podle nastavených kritérií.

Nabídky a databáze cen

Pro jednodušší práci s nabídkami můžete vytvořit databázi cen. Každému zákazníkovi určíte vlastní ceník nebo hladinu cen a vložíte takto vytvořené ceníky jako sestavy. Evidence nabídek umožňuje vykreslit plánované prodeje v závislosti na stavu jednotlivých obchodních případů.

 CRM – obchodní případ, editace s žádostí o oponenturu kolegů

Fakturace

Modul shromažďuje fakturační podklady na jedno místo. Usnadňuje tak práci finančnímu oddělení, které má veškeré potřebné informace neustále při ruce, včetně seznamu vystavených faktur a výši fakturovaných částek.

Povinné zaslání k oponentuře

Při vytvoření nabídky, smlouvy či faktury je nadřízený vyzván k oponentuře. Událost může rovnou schválit nebo připojit poznámky s připomínkami a poslat zpět autorovi.


Další funkce

  • Lze napojit na Money S5 a Helios
  • V nabídkách lze fulltextově vyhledávat

Možná technická provedení

MS SharePoint / ERP nadstavba

Platformu implementace volíme, jakmile zjistíme zákazníkovy potřeby a kompatibilitu jeho infrastruktury.


Zaujal vás tento modul?

a domluvíme se